Tiede ja Ase 70

Tiede ja Ase 70

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Tiede ja Ase 70. Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu. Päätoimittaja Ismo Turunen
Suomen Sotatieteellinen Seura
Helsinki 2012, 190 s.

Details

Artikkelit: iArto Hirvelä Aki-Mauri Huhtinen/i, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä ‒ realismista sosiaaliseen konstruktioon; iAntti Paronen/i, Sosiaalinen liike sotilaallisena toimijana; iJuha Mäkinen/i, Asevelvollisuus yhteiskunnallisissa merkitysyhteyksissään; iOtto Pekkarinen Hannu Rentola/i, Ammattialiupseereiden työssä oppiminen ja sen ohjaaminen ‒ sotilaspedagoginen tapaustutkimus; iJuha Tuominen/i, Päällikkö on pääkouluttaja? iTapio Saarelainen/i, Tilannetietoisuuden parantaminen sensorielementtiammuksella. Targeting situational awareness beyond the event horizon by means of sensor element munition; iJukka Anteroinen, Juha-Matti Lehtonen Harri Mikkola/i, Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle; iPetteri Jouko/i, Niin sodit kuin koulutat ‒ arvioita kenttäarmeijan koulutustasosta jatkosodan hyökkäysvaiheessa; iMikko Karjalainen/i, Sotiemme kokemukset osoittavat ‒ Sotatieteellinen Seura yleisesikuntaupseereiden keskustelufoorumina.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0358-8882