Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2017:2-4:1

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2017:2-4:1

Be the first to review this product

Availability: In stock

€11.70

Quick Overview


Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2017:2-4:1. Festskrift till Dan Frände. Huvudred. Marcus Norrgård
Juridiska Föreningen i Finland
Vasa 2017, 137-484 s.

Details

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2017:2-4:1 innehåller bland annat artiklar: Ragna Aarli, Sannhetens pris: Kildevern som bevisrettslig problem; Marcus Norrgård, Sakkunniga i patentmål – några tankar; Pasi Pölönen, Om det allmänna eller individuella? – Synpunkter på sakkunnigbevisning; Jaakko Rautio, Möjligheten att avslöja ett anonymt vittnes identitet på grund av misstanke om brott.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0040-6953