Terve sotilas!

Terve sotilas!

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Ojajärvi, Anni
Terve sotilas!. Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 163
Helsinki 2015, 296 s.

Details

Miksi tupakointi voi varusmiehen näkökulmasta olla järkevä valinta? Miten armeijan käytännöt ohjaavat varusmiehen ruokailua? Millaisia muotoja kestämisen eetos saa 2000-luvun nuorten miesten keskuudessa ja millaiseksi varusmieheksi nuoret pyrkivät? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa etnografinen tutkimus, jossa tarkastellaan nuorten miesten terveyskäyttäytymistä varusmiespalveluksen ajan. Terveyskäyttäytyminen paljastuu tutkimuksen valossa instituution rajaamaksi yhteisölliseksi prosessiksi, jota myös laitoksen arki ohjaa. Sotilaskoulutuksen logiikka ja tavoitteet sen paremmin kuin varusmiesyhteisön käytännötkään eivät aina tue terveyden edistämisen tavoitteita, vaan arki on usein ristiriidassa terveysnäkökulman kanssa.

Additional Information

ISBN 978-952-5994-80-3
ISSN 1799-9219