Terrängnamn i Svenskfinland

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€30.25

Quick Overview


Valtavuo-Pfeifer, Ritva
Terrängnamn i Svenskfinland
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 615
Helsingfors 1998, 263 s.

Details

Boken ger en lättfattlig översikt av namngrupper och ett rikt urval av enskilda namn. Ett stort antal bilder och kartutdrag belyser namn och namngivningsgrunder. I boken ingår också ett namn- och namnledsregister. Boken utgör en viktig komplettering till de utgåvor av ortnamnsmaterial som har publicerats i andra nordiska länder.

Additional Information

ISBN 951-583-045-1
ISSN 0039-6843