Teokset, taustat, tutkijat

Teokset, taustat, tutkijat

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Quick Overview


Teokset, taustat, tutkijat. Toim. Jaana Anttila
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 42
1988, 287 s.

Details

Artikkelit: Hannu Launonen, Poeettisen kielen kaksi periaatetta. Lauri Viidan ratkaisuja; H. K. Riikonen, Töitä ja päiviä. Pentti Saarikosken proosateoksista; Pirjo Lyytikäinen, Suutarin aurinko ja kerronnan filosofiaa. Volter Kilven novelli 'Aurinkotytin tanssi': kolme merkitystasoa; Irma Perttula, Bahtinilainen näkökulma Maiju Lassilaan; Anja Aaltonen, Hamletin uudet hahmot. Modernien Hamlet-suomennosten käännöskriittistä vertailua; Jyrki Nummi, Alussa oli tekijä. Biografia ja metodi; Arto Haapala, Kertojat ja kertominen. Joitakin filosofisia huomautuksia; Matti Savolainen, Fenomenologiasta dekonstruktioon kirjallisuudentutkijana: Paul de Man ja J. Hillis Miller; Otto Lappalainen, Ennakkotieto vai -luulo? Hermeneuttinen traditio tekstintulkinnan rajoituksena; Pekka Tammi, Onko tällä tekstillä lukijaa? Lukijan, tekstin ja lukemisen käsitteistä (suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen kannalta).

Additional Information

ISBN 951-717-544-2
ISSN 0355-0176