Tarina ja tulkinta

Tarina ja tulkinta

Be the first to review this product

Availability: In stock

€12.00

Quick Overview


Siikala, Anna-Leena
Tarina ja tulkinta. Tutkimuksia kansankertojista
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 404
Vantaa 2016, 2. painos, 269 s.

Details

Millainen on hyvä kertoja? Miksi tarinoita ja kaskuja kerrotaan? Muun muassa näihin kysymyksiin perinteentutkijat etsivät vastauksia Etelä-Pohjanmaalla kolmena vuonna tehdyillä kenttätyöretkillä, joiden aikana kertynyt materiaali on tämän tutkimuksen runko. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota niihin yleisiin säännönmukaisuuksiin, jotka kerronnassa vaikuttavat sekä eri kertojien tapaan käsitellä samaa aihetta. Pyritään selvittämään, miten kertojan persoonallisuus, maailmakatsomus ja elämänkokemukset vaikuttavat tarina-aiheen valintaan, esittämis- ja tulkintatapaan.

Additional Information

ISBN 978-951-717-352-0
ISSN 0355-1768