Tankens utåtvändhet

Tankens utåtvändhet

Be the first to review this product

Availability: In stock

€26.00

Quick Overview


Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell. Red. Johan Strang och Thomas Wallgren
Svenska litteratursällskapet i Finland & Appell Förlag
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 808
Borgå 2016, 279 ss.

Details

Georg Henrik von Wright hade flera sidor: Han var en internationellt ryktbar filosofi i den analytiska skolan och en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. Hundraårsjubilaren von Wright uppmärksammas nu med en antologi som tar upp de olika sidorna i hans tänkande och spänningen mellan dem. Tankens utåtvändhet är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. Hans tänkande sätts in i sitt sammanhang i nordisk filosofi och samhällsdebatt från 1930-talet och framåt. Essäisten von Wright granskas i relation till sin egen tid och vår. Men även förhållandet till Wittgenstein, som von Wright efterträdde i Cambridge och vars skritliga kvarlåtenskap han förvaltade, ges ny belysning i boken.

Additional Information

ISBN 978-951-583-356-3
ISSN 0039-6842