Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon

Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€44.00
OR

Quick Overview


Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon. Ahti Saarenpää 60 vuotta. Toimituskunta Aulis Aarnio & al.
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 17
Vaajakoski 2006, 401 s.

Details

Sis. mm.: Aulis Aarnio, Tekijänoikeudet ja perustuslaki; Markku Helin, Sukupolvien väliset eturistiriidat perheoikeudessa; Asko Lehtonen, Oikeuden saatavuudesta perheoikeudellisissa hakemusasioissa; Tapani Lohi, Ainoalle rintaperilliselle annettu lahja; Kari Nuotio, Havaintoja holhousviranomaisen lupa-asiassa; Désirée Söderlund, Balzac, avioehto ja kosto; Pekka Tuunainen, Perinnöstä luopumisen pätemättömyys sekä vilpittömän mielen suoja; Ari Koivumaa & Rauno Korhonen, Ahti Saarenpää suomalaisen oikeusinformatiikan tienraivaajana; Jon Bing, Calculating the cases of the widow Brandt; Tuomas Pöysti, Oikeudellisen tiedon niukkuus ja henkilötietojen suoja; Jari Råman, Yleislaki, yleiset opit ja vaikutusten arviointi – ehdotuksia tietoturvallisuuden sääntelyn kehittämiseksi.

Additional Information

ISBN 951-855-264-9
ISSN 1458-0446