Sydösterbottnisk syntax

Sydösterbottnisk syntax

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Ivars, Ann-Marie
Sydösterbottnisk syntax
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 743. Studier i nordisk filologi 84
Ekenäs 2010, 319 pp.

Details

Här beskrivs hur fraser och satser är uppbyggda, vilka funktioner de har och vilka betydelser de bär. Vissa uttryckssätt behandlas översiktligt, andra mer ingående. En djupare analys ägnas nominalfraser som ena byxor, (plocka) blåbären, färskbröd, min en syster, (i) handen av mig, bullpåse, verbfraser som skulle ha bort fått sett, ha bilen borttappad, samtalsmarkörer som vetjahe, nåvetjaduvet samt narrativa bisatser och satsstrukturer som Du var inte aldrig det, inte?, inte visste det de något.

Additional Information

ISBN 978-951-583-213-9
ISSN 0039-6842 (SLS skrif.), ISSN 0356-0376 (SNF)