Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939–1999

Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939–1999

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00
OR

Quick Overview


Suojanen, Auli
Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939–1999. Kansanravitsemusongelmat ja niiden ratkaisuehdotusten eteneminen julkisiksi päätöksiksi
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 157
Vammala 2003, 203 s.

Details

Kirja antaa läpileikkauksen Suomessa harjoitetusta ravitsemuspolitiikasta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä toisesta maailmansodasta vuosituhannen vaihteeseen. Tänä aikana ruoan puutteesta ja yksipuolisuudesta johtuvat kansanterveysongelmat muuttuivat ruoan turvallisuuteen ja liikasaantiin liittyviksi ongelmiksi. Tieto ravinnon ja terveyden välisestä yhteydestä kasvoi tutkimusjaksolla merkittävästi, ja asiantuntijat esittivät ravitsemussuosituksia ja toimenpiteitä. Julkisen vallan kannalta ongelmallisiksi osoittautuivat ne ravitsemuspoliittiset ehdotukset, jotka olivat ristiriidassa vahvojen politiikan alueiden kuten maatalous-, kauppa- tai talouspolitiikan tavoitteiden kanssa.

Additional Information

ISBN 951-653-320-5
ISSN 0067-8481