Språk i skola och samhälle

Språk i skola och samhälle

Be the first to review this product

Availability: In stock

€32.00

Quick Overview


Språk i skola och samhälle. Svenskan i Finland - i dag och i går II:2. Red. Marika Tandefelt
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 810
Borgå 2017, 207 s.

Details

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö. I skolan är läraren språkmodell och läromedlen som eleverna läser har ofta kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheternas uppgift är att informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. Myndigheternas svenska texter är i regel översättningar från finskan. Ansvaret för att de två språkversionerna blir likvärdiga vilar på översättaren. Språkbruket i företagsvärlden styrs av det som är ändamålsenligt ur det enskilda företagets synvinkel. Att många företag väljer engelska som koncernspråk betyder inte att all kommunikation inom företaget eller med kunderna går på engelska. Anställda vid företag med verksamhet i både Sverige och Finland växlar mellan svenska, engelska och finska beroende på sammanhanget. Företag med kundkontakter i flerspråkiga länder försöker beakta sina kunders modersmål även om det innebär en extra kostnad. För att företagen ska vara motiverade att ge språklig service måste kunden vara aktiv och visa att tjänsten uppskattas, så är dock inte alltid fallet i Finland.

Additional Information

ISBN 978-951-583-363-1
ISSN 0039-6842