Sphinx. Årsbok 1991. Serie B. Föredrag och uppsatser

Be the first to review this product

Availability: In stock

€15.14
OR

Quick Overview


Sphinx. Årsbok 1991. Serie B. Föredrag och uppsatser = Vuosikirja 1991. Sarja B. Esitelmät ja kirjoitukset . Red./toim. Johan Chydenius
Finska Vetenskaps-Societeten- Suomen Tiedeseura
Helsingfors 1991, 129 s.

Details

I boken ingår bl.a. artiklar: Rekonstruktion av forntidens liv (Björn Kurtén), Troll och människor – omutseende och kulturella barriärer (Bo Lönnqvist), Analogier inom vetenskaperna ur nationalekonomins synvinkel (Olle Anckar) och Ajatuksia analogiasta tieteissä (Seppo Rickman).

Additional Information

ISBN No
ISSN 0783-5892