Sphinx. Årsbok 1989. Serie B. Föredrag och uppsatser

Sphinx. Årsbok 1989. Serie B. Föredrag och uppsatser

Be the first to review this product

Availability: In stock

€14.30
OR

Quick Overview


Sphinx. Årsbok 1989. Serie B. Föredrag och uppsatser = Vuosikirja 1989. Sarja B. Esitelmät ja kirjoitukset
Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura
Helsingfors 1989, 96 s.

Details

I boken ingår artiklar bl.a Rekonstruktion av forntidens liv (Björn Kurtén); Troll och människor – omutseende och kulturella barriärer (Bo Lönnqvist); Analogier inom vetenskaperna ur nationalekonomins synvinkel (Olle Anckar) och Ajatuksia analogiasta tieteissä (Seppo Rickman).

Additional Information

ISBN No
ISSN 0783-5892