Soveltava kulttuurintutkimus

Soveltava kulttuurintutkimus

Be the first to review this product

Availability: In stock

€27.00

Quick Overview


Soveltava kulttuurintutkimus. Toim. Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi ja Johanna Ylipulli
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Tietolipas 259

Tampere 2018, 328 s.

Details

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toimintaamme ja ajatteluamme. Se on tapoja, uskomuksia ja arvoja - merkitysten kartta, jonka avulla toimimme maailmassa. Kulttuurintutkimuksellisella tiedolla onkin keskeinen sija rakennettaessa sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa.

Soveltavan kulttuurintutkimuksen avulla voidaan kehittää käytännönläheisiä ratkaisuja arkielämän ongelmiin. Tällainen tieto hyödyttää esimerkiksi tuotekehittelyä, julkisten tai yksityisten palvelujen kehittämistä sekä tiedolla johtamista ja päätöksentekoa. Soveltava kulttuurintutkimus esittelee, miten soveltavaa tietoa tuotetaan ja miksi se on arvokasta.

Teos on suunnattu eri alojen tutkijoille, oppikirjaksi ja kenelle tahansa tutkitun tiedon soveltamisesta kiinnostuneelle lukijalle.

FT, etnologi Pilvi Hämeenaho on Suomen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. FT Tiina Suopajärvi on yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. FT Johanna Ylipulli on tutkijatohtori Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskuksessa Oulun yliopistossa.

Additional Information

ISBN 978-952-222-975-5
ISSN 0562-6129