Sosiaalinen albumi

Sosiaalinen albumi

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Häkkinen, Antti al.
Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 139
Helsinki 2013, 234 s.

Details

Teoksessa tarkastellaan sitä, kuinka elämäntavat ja yhteiskunnalliset käytännöt muotoutuvat biologisen sukupolven ja yhteiskunnallisen sukupolven välisenä jännitteenä. Onko perhe tässä erityisessä asemassa? Perheen piirissä pidetään kiinni pysyvistä käytännöistä vasten yhteiskunnan ajamia muutoksia. Perheen kautta myös koetaan sukupolvien väliset ristiriidat, jotka voivat olla yhteiskunnallistenkin muutosten alkuna. Perheen metaforana on ruokapöytä, jonka ääressä sukupolvet ja eri elämänalueisiin liittyvät arvostukset ja käsitykset kohtaavat. Kirjassa näitä elämänalueita ovat ruokailu, liikunta ja työ.

Additional Information

ISBN 978-952-5994-35-3
ISSN 1799-9219