Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2014:4

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2014:4

Be the first to review this product

Availability: In stock

€13.00

Quick Overview


Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2014:4. Päätoim. Marika Salminen
Sosiaalilääketieteen yhdistys
s.l. 2014, 113 s.

Details

Sis. artikkelit: iMervi Eerola/i, Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa; iPirjo Nikander/i, Laadullinen pitkittäistutkimus ja terveys; iTeemu Kemppainen/i, Spatiaalista mallinnusta pistedatalla: kyselypohjainen analyysi koetusta terveydestä ja turvattomuudesta Helsingin metropolialueella; iNina Halme al./i, Rakenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi ‒ tutkimuksen kohteena avun antaminen lasten ja perheiden palveluissa; iSusanna Hyväri Päivi Rissanen/i, Kuntoutujien kokemustutkimuksen menetelmät; iRaili Salmelin Kimmo Vehkalahti/i, Numeeristen tietojen tiivistäminen kuviksi; iInari Sakki al./i, Miten tutkia sosiaalisia representaatioita? iElina Hemminki, Nea Malila Matti Hakama/i, Kokeelliset tutkimukset sosiaalilääketieteessä.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0355-5097