Sophie Creutz och hennes tid

Sophie Creutz och hennes tid

Be the first to review this product

Availability: In stock

€38.00

Quick Overview


Vainio-Korhonen, Kirsi
Sophie Creutz och hennes tid. Adelsliv i 1700-talets Finland. Översättning Camilla Frostell
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 752
Helsingfors 2011, 271 s.

Details

I Sophie Creutz och hennes tid får vi stifta bekantskap med 1700-talets historia, livstil och tankevärld utgående från några adelsfamiljens öden i Finlands oroliga sydöstra hörn. I centrum står grevinnan Sophie Creutz vars livsberättelse boken återskapar på ett sätt som öppnar nya perspektiv på kvinnornas historia. Centrala teman är den livslånga vänskapen mellan Sophie Creutz och Göran Magnus Sprentporten och Sophies förhållande till sin äkta man Lars Glansenstierna. Huvudpersonernas liv präglades starkt av den politiska utvecklingen i samtiden, särskilt av relationerna mellan Sverige och Ryssland med krig, sammansvärjningar och landsförräderi som huvudingredienser.

Additional Information

ISBN 978-951-583-223-8
ISSN 0039-6842