Solmukohtia

Solmukohtia

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. Toim. Heta Mulari
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 183
Helsinki 2016, 174 s.

Details

Alle kouluikäisten lasten mediakulttuureista puhutaan julkisessa keskustelussa usein kahtalaiseen sävyyn: yhtäältä painotetaan lasten kompetensseja ja niin sanottua diginatiiviutta ja toisaalta viljellään huolipuhetta lapsuuden perustavanlaatuisesta ja erityisesti mediakulttuuriin liittyvästä muutoksesta. Solmukohtia luo näkökulmia mediakasvatukseen ja lasten mediakulttuurien laadullisiin tutkimusmenetelmiin päiväkodeissa ja kotona. Kirjassa esitetään, että tilastollisia ja laadullisia menetelmiä yhdistelevät tutkimusasetelmat ovat tärkeitä kehittämiskohteita tutkittaessa lasten mediasuhdetta ja mediankäyttöä. Monimenetelmäiset ja lasten osallisuutta lisäämään pyrkivät tutkimusasetelmat, joissa yhdistyvät lasten haastattelut ja havainnointi sekä erilaiset visuaaliset ja keholliset menetelmät, muodostavat moniulotteisen lähtökohdan lasten mediakulttuurien tutkimukselle.

Additional Information

ISBN 978-952-7175-14-9
ISSN 1799-9227