Skolhistoriskt arkiv 33

Skolhistoriskt arkiv 33

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Skolhistoriskt arkiv 33. Redaktör Erik Geber
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Helsingfors 2011, 238 s.

Details

Artiklar: Erik Geber, Inledning; Marja Jalava, Kunskapsskola eller arbetsskola? Kampen mellan Cygnaeus och J. V. Snellman om rollen som folkskolans fader på 1860-talet; Martin Gripenberg, Dröm och verklighet ‒ en jämförelse av Cygnaeus förslag och den folkskola som uppstod på basis av folkskolförordningen 1866; Erik Geber, Våra gamla småskolor ‒ ett försummat kapitel; Karl-Gustav Jossfolk, Uno Cygnaeus och specialundervisningen; Jarl Stormbom, Nils Oskar Jansson-Vretdal ‒ en folkbildare; Anna-Lena Østern, Ett porträtt av småskollärarinnan Judith Knip; Hilding Klingenberg, Skolförhållandena i Finland under början av 1700-talet; Jarl Stormbom, Erik Geber & Martin Gripenberg, Skolhistorisk översikt 2009‒2010.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0489-0760