Skolhistoriskt arkiv 32

Skolhistoriskt arkiv 32

Be the first to review this product

Availability: In stock

€10.00

Quick Overview


Skolhistoriskt arkiv 32. Redaktör Erik Geber
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Helsingfors 2009, 205 s.

Details

Artklar: Erik Geber, Inledning; Esbjörn Larsson, Från lärd skola till läroverk – läroverksutbildningens utveckling i Sverige från rikets delning till 1878 års skollag; Folke Nyberg, Kongliga Borgå gymnasium ‒ före och efter 1809; Lars Petterson, Folkskolans varför och hur – en historisk betraktelse över motiv och metodik i svensk folkundervisning under 1800-talets första hälft; Martti T. Kuikka, Förarbete inför 1866 års folkskoleordning i Finland; Håkan Andersson, Den fjättrade men nödvändiga Clio. Uppkomsten av en nationell historieundervisning i Finland; Erik Geber, Sverigebildens utveckling i de finländska läroböckerna under självständighetstiden; Jarl Stormbom & Erik Geber, Strindberg och skolan. Läsningen av skönlitteratur i de finlandssvenska läroverken med en fallstudie om Strindberg; Jarl Stormbom & Erik Geber, Historisk översikt 2006-09. Hotade indraga, jubilerande och nya svenska småskolor

Additional Information

ISBN No
ISSN 0489-0760