Skolhistoriskt arkiv 21

Be the first to review this product

Availability: In stock

€10.00
OR

Quick Overview


Skolhistoriskt arkiv 21. Red. Karl-Gustav Jossfolk
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland
Vasa 1991, 326 s.

Details

Innehåller bl.a.: Jarl Stormbom, Fokskoleförordningen år 1866 och skolordningen år 1872 – två epokgörande skollagar; Ragnar Mannil, Den folkliga bildningens väg i Finland; Paul Hägglund, De svenska läroverken i Helsingfors 1944–1977; Nils-Erik Åberg, Finlandssvenska skolförsök inför grundskolereformen; Karl-Gustav Jossfolk, Finlandssvenskt utvecklingsarbete inom skolväsendet i början av 1970-talet; Lennart Winqvist, Grundskolereformen och lärarfortbildningen; Odin Sjöholm, Södra Paipis skola 1889–1989; Thor Österholm, Folkskolan i Taklax. Från idé till verklighet.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0489-0760