Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään

Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Toim. Juhani Tähtinen, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 2018. Koulu ja menneisyys
s.l. 2018, 353 s.

Details

Kirjassa tarkastellaan kahdentoista tekstin valossa niitä merkityksenantojen muutoksia ja jatkuvuuksia, jotka ilmenevät eri aikakausien sivistys- ja kasvatuskäsityksissä. Merkitysten kirjoa avataan käsitehistoriallisten tarkastelujen lisäksi teksteillä, joissa käsitteet saavat tulkintansa kasvatuksen ja koulutuksen käytänteissä. Teoksen teksteissä korostuu sivistys- ja kasvatuskäsitysten historiallisuus. Niinpä ne antavat pohdittavaa myös niille lukijoille, joita kiinnostavat oman aikamme sivistystulkinnat sekä sivistyksen ja kasvatuksen suhde nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2018 sisältää mm. seuraavat vertaisarvioidut artikkelit: Eero Salmenkivi, Rationaalisuus arkaaisen Kreikan sivistys- ja kasvatusihanteissa; Heikki Kokko, Sydämen ja järjen sivistys - sivistyksen käsitehistoriaa modernin murroskohdassa; Juha Hämäläinen, Sosiaalipedagogiikka idealistisen sosialismin kasvatus- ja sivistysoppina; Toni Koskinen, Sivistyneistö muotoilemassa Tampereen työväenopiston periaatteita 1890-luvulla; Elina Hakoniemi, Sivistys yhteiskunnallisena voimana ‒ työväen sivistystyön sivistys-käsite; Jussi Lahtinen, Työläisperhe ja akateeminen sivistys 1970-luvun työväenkirjallisuuden kuvaamana; Sara Kokkonen, Tyttöjen ammattiin sivistäminen 1930‒1950-lukujen suomalaisissa tyttökirjoissa; Ismo Björn, Pirjo Pöllänen, Jarmo Saarti, Tiedeyhteisöön rakennetut poliisit: analyysi 2000-luvun yliopistoyhteisön vallankäytön toimintamekanismeista; Sirkka Ahonen, Sivistystä kansallisessa vai globaalissa kehyksessä ‒ sivistys-käsitteen merkityksen muutos kouluopetuksessa; Anja Heikkinen, Ammattisivistyksen lupaus antroposeenin/kapitaloseenin aikakaudella; Hanna-Maija Huhtala, Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt ‒ Adornolainen näkökulma sivistykseen.

Additional Information

ISBN 978-952-69174-0-5
ISSN 0780-7694