Sanaa tutkimassa

Sanaa tutkimassa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€24.00

Quick Overview


Sanaa tutkimassa. Näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön. Toim. Riikka Nissi & Aila Mielikäinen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1398
Vantaa 2014, 345 s.

Details

Sanaa tutkimassa tarkastelee uskonnollista suomen kieltä osana kirjoitettuja ja puhuttuja konteksteja. Teoksessa käsitellään uskonnollisen kielen ominaispiirteitä, vaihtelua ja suhdetta yleiskieleen ja slangiin, muutosten aiheuttamia jännitteitä sekä uskonnolliseen kielenkäyttöön sisältyviä tekstilajeja ja vuorovaikutustilanteita. Artikkelit paljastavat, miten ja miksi aiemmin yhtenäinen uskonnollinen kieli on nykyään pirstoutunut kielimuotojen kirjoksi.

Additional Information

ISBN 978-952-222-554-2
ISSN 0355-1768