Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€36.00

Quick Overview


Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. 17:2 Kommentar till uppsatser och avhandlingar på svenska journalistik av Pia Forssell. Under redaktion av Lars Huldén & Barbro Ståhle Sjönell
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 450:2
Ekenäs 2005, 485 s.

Details

Pia Forssell gav 2003 ut Runebergs recensioner, litteratur-kritiska artiklar och reflexioner. Kommentaren till dem innehåller uppgifter om tidigare utgåvor, beskrivningar av manuskripten, förteckningar över ändringar i dem och skillnader mellan tidigare tryck, kommentarer till de enskilda artiklarna m.m. samt referat av tidigare forskning. I inledningen presenteras Helsingfors Morgonblad och Runebergs insatser som redaktör för tidningen. Hans kritiska artiklar och recensioner ses i förhållande till svensk litteraturkritik.

Additional Information

ISBN 951-583-123-7
ISSN 0039-6842