Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön

Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön

Be the first to review this product

Availability: In stock

€7.00
OR

Quick Overview


Luukkanen, Tarja-Liisa
Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön. Jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvikehitys ja poliittis-yhteiskunnallisten näkemysten muodostuminen 1853–1918
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Historiallisia Tutkimuksia 218
Tampere 2005, 459 s.

Details

Teos hahmottaa Helsingin yliopiston jumaluusopin ylioppilaiden yhteiskunnallis-poliittisten näkemysten muotoutumista vuosina 1853–1918. Tutkimuksessa erottuu kolme erityyppistä sukupolvea: varhaisen fennomanian sukupolvi, sisäänpäin kääntyneiden säilyttäjien sekä yhteiskunnallisen avautumisen sukupolvi. Ensimmäisen sukupolven vaiheissa korostui erityisesti ideologinen, kielellinen fennomania. Säilyttäjäsukupolven aikana puolestaan nousi esille yhteiskunnallinen konservatismi ja kamppailu kulttuurihegemoniasta. Suurlakon jälkeen uuden ylioppilaspolven kiinnostus kohdistui yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Additional Information

ISBN 951-746-622-6
ISSN 0073-2559