Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa

Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.00

Quick Overview


Niinimäki, Pirjo-Liisa
Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa. Riimillisen laulun varhaisvaiheet suomalaisissa arkkiveisuissa 1643–1809
Suomen Etnomusikologinen Seura
Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 14. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 593 14
Tampere 2007, 312 s.

Details

Suomeen levisi 1600-luvun puolivälissä Keski-Euroopasta tapa julkaista lauluja pieninä lehtisinä, arkkiveisuina. Teoksessa selvitetään, millä sävelmillä vanhimpia arkkiveisuja laulettiin ja minkälaisia olivat niiden säe- ja säkeistörakenteet sekä loppusoinnut. Lisäksi pohditaan, minkälainen asema arkkiveisuilla oli muistinvaraisen ja kirjallisen perinteen välissä 1600- ja 1700-lukujen Suomessa. Oman esittelynsä saavat aikakauden tuotteliaimman talonpoikaissukuisen arkkirunoilijan, Tuomas Ragvaldinpojan veisut.

Additional Information

ISBN 978-951-96171-9-0
ISSN 0785-2746