Ruokaa, vaatteita, hoivaa

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€27.00

Quick Overview


Vainio-Korhonen, Kirsi
Ruokaa, vaatteita, hoivaa. Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Historiallisia Tutkimuksia 213
Keuruu 2002, 177 s.

Details

Sukupuolihistorian piirissä on osoitettu, että sukupuolien välinen työnjako ja naisten miehiä alhaisemmat ansiot ovat suhteellisen pysyviä rakenteita. Naisten tulot ovat olleet miehiä niukempia vuosisadasta toiseen, ja hoiva-, tekstiili- ja elintarviketyöt ovat langenneet naisille kautta historian. Naisten ansiot ovat määräytyneet alhaisiksi ensi sijassa sukupuolen eivätkä työn luonteen, tuottavuuden tai työntekijöiden taitojen perusteella. Teoksessa tarkastellaan suomalaisten naisten työn ja toimeentulon historiaa yrittäjänaisen näkökulmasta. Tutkimuksen ytimenä ovat turkulaiset naisyrittäjät kolmelta aikakaudelta: Ruotsin ajalta, autonomian ajalta ja 1900-luvun lopulta.\n

Additional Information

ISBN 951-746-338-3
ISSN 0073-2559