Ruoan kulttuuri

Ruoan kulttuuri

Be the first to review this product

Availability: In stock

€24.00

Quick Overview


Ruoan kulttuuri. Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen. Toim. Katja Uusihakala & Matti Eräsaari
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1419
Turenki 2016, 241 s.

Details

Ruoka tuo ihmisiä yhteen, mutta myös vetää rajoja ihmisten välille: ruokalajit, -tavat, -kiellot ja muut perinteet ovat voimakas kulttuuristen erojen ja ryhmien ilmentäjä. Ruoka on symboli, jonka avulla muodostetaan sosiaalisia suhteita ja ilmaistaan kulttuurisia arvoja – rakennetaan ihmisyhteisöjä. Ruoan kulttuuri – Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen tarjoaa kattauksen suomalaista ruoka-antropologiaa ja toimii johdantona antropologisen ruokatutkimuksen kannalta keskeisiin teemoihin kuten jakamiseen, yhdessä syömiseen tai toisten ruokkimiseen. Teoksen artikkelit kertovat etnografisen tutkimusaineiston avulla ruoasta ja sen merkityksestä Afrikan, Tyynenmeren, Kaakkois-Aasian ja Latinalaisen Amerikan yhteiskunnissa. Samalla kirja näyttää, kuinka ruokaa voidaan käyttää tutkimusaineistona ihmistieteissä.

Additional Information

ISBN 978-952-222-712-6
ISSN 0355-1768