Riksdag, kaffehus och predikstol

Riksdag, kaffehus och predikstol

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€36.00

Quick Overview


Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772. Red. Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt
Svenska litteratursällskapet i Finland & Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 649
Malmö 2003, 432 s.

Details

Frihetstidens sista år är en tid av intensiv politisk aktivitet i det svenska riket. Man diskuterade i riksdagen, på kaffehus och krogar. Politiska argument framfördes i predikotexter, brev och skillingtryck. En maktkamp pågick mellan hattar och mössor, adel och ofrälse, rojalister och anhängare av en riksdagsmakt. Nya välutbildade eliter gick till storms mot adelns privilegier under frihetstidens sista år, innan Gustaf III genomförde sin statsvälvning 1772 och återställde en stark monarki. Frihetstidens politiska kultur under tryckfrihetsåren behandlas ur olika synvinklar av 18 forskare från Sverige, Finland och USA.\n

Additional Information

ISBN 951-583-090-7
ISSN 0039-6842