resa kring jorden 1839–1843

resa kring jorden 1839–1843

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€44.00
OR

Quick Overview


Sahlberg, R.F.
En resa kring jorden 1839–1843. Anteckningar från Sydamerika, Alaska och Sibirien. Utg. av Patricia Berg
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 701
Borgå 2007, 531 s.

Details

Naturforskaren R. F. Sahlberg reste 1839–1843 från Helsingfors via Sydamerika till Alaska och genom Sibirien hem. Sahlberg var en mycket observant iakttagare; som vetenskapsman intresserade han sig för djur, växter och naturförhållanden men också för de många ursprungsfolk han mötte och han gjorde noggranna etnografiska anteckningar om deras seder och bruk. Ingående och livligt beskrev han också övriga märkvärdigheter, livet ombord på fartyget, vardagen och sällskapslivet bland landsmännen i Sitka, umgänget bland ståndspersonerna i de sibiriska städerna och livet bland burjaterna vid kinesiska gränsen.

Additional Information

ISBN 978-951-583-154-5
ISSN 0039-6842