Räcker det med svenskan?

Räcker det med svenskan?

Be the first to review this product

Availability: In stock

€12.00

Quick Overview


Räcker det med svenskan? Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. Red. Karmela Liebkind & Tom Sandlund
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 684
Borgå 2006, 332 s.

Details

I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter utgående från intervjuer och enkäter. Utvecklingen på det finlandssvenska organisationsfältet presenteras genom en studie av registrerade föreningar under de fyrtio senaste åren. Frågan “Räcker det med svenskan?” är intressant även ur utbildningssynvinkel. Har språket någon betydelse när tvåspråkiga studenter söker studieplats vid yrkeshögskolor och universitet?

Additional Information

ISBN 951-583-128-8
ISSN 0039-6842