Psykologia 2018:4

Psykologia 2018:4

Be the first to review this product

Availability: In stock

€9.50

Quick Overview


Psykologia 2018:4. Päätoim. Mari-Pauliina Vainikainen
Suomen Psykologinen Seura
s.l. 2018, 230-324 s.

Details

Psykologia 4/2018 sisältää muun muassa seuraavat tieteelliset artikkelit: Salla Kaikkonen, Viola Saukkoriipi & Juha Holma, Sukupuolipuhe eron jälkeiseen vainoamiseen syyllistyneiden miesten haastatteluissa; Maisa Anttila & Sari Lindblom, Korreloiko menestys opiskelijavalinnassa työmotivaation ja sitoutumisen kanssa? Tarkastelussa rajavartijan peruskurssin opiskelijavaIinta; Tuomo Virtanen, Kaisa Haverinen & Markku Leskinen, Rakenneyhtälömallinnuksen menetelmällisiä ja käsitteellisteoreettisia lähtökohtia käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa.

Additional Information

ISBN No
ISSN 0355-1067