Den problematiska familjen

Den problematiska familjen

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Quick Overview


Den problematiska familjen. Red. Panu Pulma
Suomen Historiallinen Seura
Historiallinen Arkisto 97
Vammala 1991, 256 s.

Details

Håller den nordiska familjen på att upplösas? Är skilsmässan och den nya familjen ett hot mot den traditionella familjen och samhället? Vad är egentligen en familj?

Familjeinstitutionen har intresserat såväl historiker som sociologer och etnologer. I denna bok presenterar nordiska företrädare för olika discipliner ett tvärsnitt av familjeforskningens utveckling, nuläge och forskningsresultat. Familjestrukturer, familjeideologier och den innebörd som familjen under olika epoker har innehaft har varierat. Samtidigt har familjens betydelse både i vardagslivet och i olika samhällsåskådningar bibehållits genom århundradena.

Artiklarna i Den problematiska familjen öppnar ett brett perspektiv på vardagshistorien. Beskrivningarna av barnens ställning under medeltiden, av den lutherska familjeuppfattningens grunder, av storfamiljens eller arbetarfamiljens levnadsförhållanden under 1800-talet handlar alla om väsentliga livsvillkor. Boken är den första allmänna översikten över den finländska familjehistoriens forskningsobjekt och forskningsresultat.

Additional Information

ISBN 951-8915-44-X
ISSN 0073-2540