prisms of moral personhood

Be the first to review this product

Availability: In stock

€8.00

Quick Overview


Hallamaa, Jaana
The prisms of moral personhood. The concept of a person in contemporary Anglo-American ethics
Luther-Agricola-Seura
Schriften der Luther-Agricola-Gesellscahft 33
Vammala 1994, 267 pp.

Details

Teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan persoonan käsitettä moraaliteorioiden kannalta. Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että "persoona" on keskeinen moraaliteoreettinen käsite, pyrkiväthän etiikan teoriat tavalla tai toisella ilmaisemaan, mitä hyvään ihmiselämään kuuluu. Tutkimusmateriaalina käytetään kolmea normatiivisen etiikan mallia, ao. utilitaristisia, sopimusteoreettisia ja hyve-eettisiä teorioita.

Additional Information

ISBN 951-9047-37-9
ISSN 1236-9675