Polkuja ja poikkeamia

Polkuja ja poikkeamia

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€24.00

Quick Overview


Polkuja ja poikkeamia. Aikuisuutta etsimässä. Toim. Sinikka Aapola Kaisa Ketokivi
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 56
Tampere 2005, 293 s.

Details

Teoksessa aikuistumista lähestytään eri elämänalueiden näkökulmista ja monista tutkimuksellisista lähtökohdista. Tarkastelun kohteina ovat niin perheeseen ja asumiseen liittyvät ratkaisut kuin koulutuspolut ja niihin vaikuttavat tekijätkin sekä kokemukset osallisuudesta. Kokoelmassa avataan aikuistumisen prosessia analysoimalla sekä tavanomaisia aikuistumisen polkuja että poikkeamia niistä. Niin ikään pohditaan kysymyksiä työvoimapolitiikasta, hyvinvointivaltiosta sekä sosiaalisesta luokasta.

Additional Information

ISBN 952-5464-20-2
ISSN No