Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin

Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin

Be the first to review this product

Availability: In stock

€30.00

Quick Overview


Säntti, Janne
Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin. Opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 31
Turku 2007, 502 s.

Details

Opetusalan ammattilaiset ovat kuvanneet kirjallisissa omaelämäkerroissaan lapsuuttaan, koulunkäyntiä, alalle hakeutumista, oppilaita, kollegoita ja suhdettaan työhön. Tutkimuksessa selvitellään opettajuuden rakentumista ja muuttumista sotienjälkeisessä Suomessa. Päähuomio on opettajien ammatillisissa asioissa. Toisaalta työssä tarkastellaan omaelämäkertojen kaltaisten narratiivisten aineistojen mahdollisuuksia ja rajoitteita tutkimusaineistona.

Additional Information

ISBN 978-952-5401-31-8
ISSN 1458-1094