Pedagoginen hyvinvointi

Pedagoginen hyvinvointi

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€27.00

Quick Overview


Pedagoginen hyvinvointi. Toim. Kristiina Lappalainen, Matti Kuittinen Matti Meriläinen
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences 41
Turku 2008, 220 s.

Details

Teoksessa analysoidaan pedagogiikan ja hyvinvoinnin keskinäistä yhteyttä ja tarjotaan käsitteellinen avaus ilmiön ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden ymmärtämiseksi. Pedagogisen hyvinvoinnin teoreettinen tarkastelu luo pohjan ilmiön empiiriselle tutkimukselle. Teoksen tavoitteena on käynnistää opetuksen, oppimisen ja koulutusorganisaatioiden tutkimusta hyvinvoinnin näkökulmasta ja kehittää sitä tukevia pedagogisia ratkaisuja sekä toimintamalleja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Additional Information

ISBN 978-952-5401-43-1
ISSN 1458-1094