Party of Unbelief

Party of Unbelief

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€10.00

Quick Overview


Luukkanen, Arto
The Party of Unbelief. The Religious Policy of the Bolshevik Party 1917–1929
Finnish Historical Society
Studia Historica 48
Pieksämäki 1994, 274 pp.

Details

What was the content of the Bolshevik religious? Were there any ideological disagreements inside the Russian Communist Party concerning religion? How did the nationality question correlate with the official religious policy? New material from Soviet archives answeres to these questions and reveals unique facts concering subject which has only rarely been dealt with. Väitöskirjan tavoitteena on ollut selvittää Neuvosto-Venäjän kommunistisen puolueen, "epäuskon puolueen", uskontopolitiikkaa bolshevikkivallankumouksesta 1920-luvun loppuun. Tutkimuksessa on voitu käyttää mm. Moskovan puoluearkiston ja RSFSR:n valtionarkiston lähdemateriaalia. Tutkimus on selventänyt neuvostovaltion uskontopoliittisen toiminnan organisaatiokenttää ja paljastanut uusia, ennen tuntemattomia orgaaneja, joiden avulla puolue toteutti omia poliittisia tavoitteitaan. Luukkanen on selvittänyt myös sitä, miten kommunistipuolueen uskontopolitiikka sitoutui yleiseen poliittiseen tilanteeseen ja ennen kaikkea puolueen harjoittamaan kansallisuuspolitiikkaan niin teoriassa kuin myös käytännössä. Tutkimus on tuonut esille entistä selvemmin myös sen, että puolueen sisällä oli erilaisia linjoja suhteessa uskonnonvastaiseen toimintaan.

Additional Information

ISBN 951-710-008-6
ISSN 0081-6493