Oskar Rancken

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

€2.00

Quick Overview


Oskar Rancken. Pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker. Red. Carsten Bregenhöj
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 632. Meddelanden från Folkkultursarkivet 18
Ekenäs 2001, 160 s.

Details

Johan Oskar Immanuel Rancken (1824–1895) var den första som systematiskt samlade in finlandssvensk folklore. Sin egentliga livsgärning utförde han som lärare i Vasa. Han var en flitig skriftställare, engagerade sig i en lång rad samhälls- och skolfrågor och förde en livlig korrespondens med sin tids akademiska och samhälleliga förgrundsfigurer. I denna bok belyser elva forskare Oskar Ranckens verksamhet och tecknar en bild av en mångsidig och initiativrik person.

Additional Information

ISBN 951-583-067-2
ISSN 0355-9963 (Meddel.), ISSN 0039-6842 (SSLF)