Oppi – kahle vai kalleus?

Oppi – kahle vai kalleus?

Be the first to review this product

Availability: In stock

€20.20

Quick Overview


Oppi – kahle vai kalleus? STKS:n symposiumissa marraskuussa 1999 pidetyt esitelmät. Toim. Toivo J. Holopainen
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 224. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Vuosikirja 2000
Vammala 2000, 266 s.

Details

Tässä kokoomateoksessa tarkastellaan oppiin ja sen erilaisiin ilmentymiin liittyviä kysymyksiä. Uskontunnustusten, luterilaisen identiteetin, ekumenian ja kristinoppiuudistuksen lisäksi teemoihin kuuluvat opin merkitys kirkon käytännön työssä ja uskontokasvatuksessa, oppiin kohdistuvat muutospaineet ja opin muuttuminen sekä opin ja persoonallisuuden suhde psykoterapeuttisesta näkökulmasta. Teoksessa tarkastellaan myös opin käsitettä sinänsä sekä opin ja järjen suhteesta esitettyjä käsityksiä.

Additional Information

ISBN 952-9791-38-0
ISSN 0356-9349