Öppet fall

Öppet fall

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017. Red. Nils Erik Villstrand och Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 813
2017, 296 s.

Details

Finlands historia skrivs ofta utifrån det titthål som den 6 december 1917 erbjuder. Historien formar sig då till en berättelse om en nationell självständighet som omöjlig att stoppa söker sin väg genom seklerna. Allt som verkar peka mot detta mål blir viktigt, allt annat ses som återvändsgränder eller oväsentligheter. I Öppet fall är den bärande tanken en annan. Här granskar sju historiker val och alternativ i Finlands historia utgående från året sjutton i varje sekel, med början i medeltidsåret 1417 och fram till nutid. Vad hade hänt, hur skulle framtiden ha format sig om ett annat alternativ hade valts bland dem som stod till buds? Människor i alla tider delar erfarenheten av en öppen framtid – historien som ett drama utan manuskript.

Additional Information

ISBN 978-951-583-370-9
ISSN 0039-6842