On Predictive Causality in the Statistical Analysis of a Series of Events

Be the first to review this product

Availability: In stock

€8.40

Quick Overview


Eerola, Mervi
On Predictive Causality in the Statistical Analysis of a Series of Events
Finnish Statistical Society
Tilastollisia Tutkimuksia 14
Helsinki 1993, 125 pp.

Details

Monilla soveltavilla tieteenaloilla jokin tapahtumakulku tai prosessi voidaan yksinkertaistaen kuvata muutaman toisiaan seuraavan tapahtuman avulla. Esimerkki tällaisesta tapahtumasarjasta voi olla taudinkulku diagnoosihetkestä tervehtymiseen, taudin uusiutumiseen tai potilaan kuolemaan jonkin välitapahtuman kautta. Ennustettava tapahtuma eli vaste on tässä tapauksessa potilaan tila tietyllä hetkellä. Tilastotieteessä tämäntyyppisiin ongelmiin sovellettavia seurantamenetelmiä kutsutaan tapahtumahistoria-analyysiksi. Aineiston muodostavat tutkittavien yksilöiden tapahtumahistoriat, esimerkiksi juuri potilashistoriat. Eerola esittää tilastotieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan menetelmän, jonka avulla välitapahtumien ennustevaikutuksia esitetyn kaltaisissa tapahtumasarjoissa voidaan arvioida.

Additional Information

ISBN 951-95421-9-1
ISSN 0356-3499