Oikeustiede 50

Oikeustiede 50

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€95.00
OR

Quick Overview


Oikeustiede 50 = Jurisprudentia. Toim. Antti Kolehmainen
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Oikeustiede: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja 2017
Helsinki 2017, 511 s.

Details

Sisältää artikkelit: Kristiina Honko, Kansallinen turvallisuus, ihmisoikeusvelvoitteista poikkeaminen sekä velvoitteiden rajoittaminen Euroopan muuttuvassa turvallisuusympäristössä; Marja Luukkonen, Sijoittajan reklamaatiovelvollisuus; Minna Pappila ja Soili Nystén-Haarala, Osallistumisoikeudet osana yritysvastuuta, tarkastelussa venäläiset öljy-yhtiöt; Katja Perätalo, Yhteisvastuu vahingonkorvausvelasta rakennusurakan kontekstissa; Tapio Puurunen, Perus- ja ihmisoikeusrajoitusten sääntelytarkkuudesta eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä; Juho Rankinen, Törkeä tuottamus osana suomalaista syyksiluettavuuden järjestelmää – lainsäädäntöhistoriallinen tutkimus.

Additional Information

ISBN 978-951-855-373-4
ISSN 0355-8215