Oikeustiede 33

Oikeustiede 33

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€42.05

Quick Overview


Oikeustiede 33 = Jurisprudentia 33. Päätoimittaja Urpo Kangas
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Vuosikirja
Jyväskylä 2000, 360 s.

Details

Sisältö: Kalevi Ellilä, Terveyskantelumenettely s. 5-134; Matti Ilmari Niemi, Ajattelun kouluista ja ajatuksia kouluista. Tutkielma oikeustieteen perinteisten suuntausten käsitteellisistä sitoumuksista ja niiden heijastumisesta laintulkintaan s. 135-231: Juha-Pekka Rentto, Olemisesta pitäminen, luonnosta oikea ratkaisu. Luonnonoikeudellisen ajattelun ei-deduktiivisesta luonteesta, ja mitä siitä teoriassa ja käytännössä seuraa s. 233-282; Silja Vainio, Rakennukseen tai laitteeseen kohdistuvan kirjaamiskelpoisen oikeuden sitovuuden arviointia uuden maakaaren ssäännösten nojalla s. 283-360.

Additional Information

ISBN 951-855-180-4
ISSN 0355-8215