Oikeuskieli ja säädöstieto

Oikeuskieli ja säädöstieto

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€71.00

Quick Overview


Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år. Toim. / Red. Heikki E. S. Mattila, Aino Piehl & Sari Pajula
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja / Publikationer av Suomalainen Lakimiesyhdistys. Serie C 41
Sastamala 2010, XXV + 371 s.

Details

Vuonna 1759 ilmestyi painosta ensimmäinen suomenkielinen lakikirja, vuoden 1734 lain käännös. Tapahtumasta on kulunut 250 vuotta. Tämä antaa aiheen tarkastella, millä tavoin suomalainen oikeuskieli ja lakiteoksen alkuperäiskieli – juridinen ruotsi – ovat maassamme kehittyneet ja mikä on niiden nykytila. Kansallisten oikeuskieltemme käsittelyä taustoittaa teoksessa artikkeli vuoden 1734 lain merkityksestä Suomen oikeushistoriassa. Lakikieleen kytkeytyy läheisesti myös säädöstiedon saatavuuden ja hyödyntämisen näkökulma, joka niin ikään on esillä. Juridista ruotsia koskevat artikkelit ovat teoksessa ruotsinkielisiä, muut artikkelit suomenkielisiä. Ruotsalaisista teksteistä on laadittu tiivistelmä suomeksi ja suomalaisista teksteistä ruotsiksi.

Additional Information

ISBN 978-951-855-301-7
ISSN 0356-7222