Oikeus liikkua

Oikeus liikkua

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Toim. Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo
Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 215
s.l. 2019, 145 s.

Details

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on haastattelututkimus, jossa tarkastellaan 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa ja siihen liittyviä trendejä. Tutkimussarjassa keskitytään harrastuksiin, ystävyyssuhteisiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Sisällöllinen painopiste on lasten ja nuorten omissa näkemyksissä, kokemuksissa ja tulkinnoissa.

Nyt käsillä olevan tutkimuksen pääteema on liikkuminen ja liikunta. Tärkeänä tehtävänä on kartoittaa liikuntalain arvopohjan ja lähtökohtien toteutumista. Tulosten raportoinnin yhteydessä pohditaan kysymyksiä ja ilmiöitä, jotka ovat tärkeitä liikuntalain lähtökohtien ja arvopohjan näkökulmasta.

Tutkimusta varten lasten ja nuorten liikkumisesta kysyttiin myös heidän vanhemmiltaan. Tulokset tarjoavat tietoa siitä, millaisia ovat ne merkitykset, joita vanhemmat antavat lastensa liikuntaharrastuksille. Vanhempien kasvatuksellisten toiveiden ja tavoitteiden tutkiminen tuottaa tärkeää tietoa liikuntapolitiikan ja liikunnan kansalaistoiminnan hyödynnettäväksi.

Additional Information

ISBN 978-952-7175-80-4
ISSN 1455-268X