Oikeudellisen tiedon yhtenevyys ja sen esteet

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€70.65

Quick Overview


Mikkola, Tuulikki
Oikeudellisen tiedon yhtenevyys ja sen esteet. Jäämistöoikeudellisen informaation vertailtavuus
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja 223
Vammala 1999, 413 s.

Details

Teos on tutkimus oikeusvertailusta ja sen edellytyksistä. Tutkimuksen alkuosassa käsitellään oikeusvertailusta esitettyjä näkymyksiä sekä oikeusvertailevan tutkimusotteen historiaa. Sitten kuvataan vertailun asemaa nykypäivänä ja esiin otetaan EY-oikeus, ihmisoikeudet sekä kolmen esimerkkimaan – Saksan, Suomen ja Englannin – oikeus. Työn jälkimmäisessä osassa esitellään Englannin oikeusjärjestelmä ja käsitellään kattavasti sikäläisen oikeuden erityispiirteitä, jotka tekevät siitä Euroopan alueella ainutkertaisen. Lopuksi asetetaan vastakkain tietyt Englannin ja Suomen jäämistöoikeuden keskeiset instituutiot.

Additional Information

ISBN 951-855-178-2
ISSN 0356-7206