Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa

Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa

Be the first to review this product

Availability: In stock

€27.00

Quick Overview


Cederlöf, Petri
Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa. Laadullinen tutkimus nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden työstä sekä kunnallisen nuorisotyön sisällöstä ja asemasta
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 45. HUMAK. Sarja E. Yhteisjulkaisut 1/2004
Helsinki 2004, 418 s.

Details

Kirja kuvaa ja jäsentää kuntien nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien toimijoiden työtä sekä kunnallisen nuorisotyön sisältöä, asemaa ja haasteita 19 kunnassa. Lisäksi kirjassa arvioidaan kriittisesti suomalaisen nuorisopolitiikan tavoitteita suhteessa nuorisotyöntekijöiden arkeen. Keskeiseksi haasteeksi määrittyy työn tehtävien ja sisällön käytäntölähtöinen, määrätietoinen selkiyttäminen.

Additional Information

ISBN 952-5464-14-8
ISSN No