Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja

Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja

Be the first to review this product

Availability: In stock

Only 1 left

€25.00

Quick Overview


Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Toim. Elina Nivala Mikko Saastamoinen
Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 73
Tampere 2007, 371 s.

Details

Teos nivoo yhteen erilaisia tieteellis-teoreettisia ja käytännön työn näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen – huomioiden etenkin nyky-yhteiskunnan tuomat haasteet. Artikkeleiden kirjoittajat työskentelevät nuorisokasvatukseen liittyvien tutkimusteemojen ja opetuksen parissa niin kasvatustieteen, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian kuin sosiologian tieteenaloilla.

Additional Information

ISBN 978-952-5464-30-6
ISSN No