Nuoria liikkeellä!

Nuoria liikkeellä!

Be the first to review this product

Availability: In stock

€28.00

Quick Overview


Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi
Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013
Opetus ja kulttuuriministeriö. Valtion liikuntaneuvosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuoristotutkimusverkosto
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 140. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 49
s.l. 2013, 148 s.

Details

Teoksen pääteemana on liikunta. Kyselytutkimuksessa valotetaan tiedon katvealueita, jotka liittyvät käytännölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumattomuudelle voisi tehdä. Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kysymällä niitä suoraan nuorilta itseltään. Vastaavasti tartutaan härkää sarvista kysymällä suoraan liikkumisen eri syiden painoarvoa. Tavoite saada koko väestö liikkumaan riittävästi on lähes jakamaton, mutta keinoista ei olla yhtä yksimielisiä. Johtopäätöksiin vaikuttaa taustakäsitys siitä, onko liikunta kansanterveyden edistämistä vai harrastustoimintaa.

Additional Information

ISBN 978-952-5994-36-0
ISSN 1799-9219 (NTS), ISSN 1455-268X (Nuorisoas. neuvotteluk.)